Bescherming Intellectueel Eigendom

BSC heeft het beschermen van intellectueel eigendom ondergebracht in een gespecialiseerde afdeling, die tevens het schenden van beschermde handelsmerken voorkomt, signaleert en/of opspoort.
Deze dienst vereist zeer specifieke kennis alsmede expertise van recherche technieken.
Doordat BSC is aangesloten bij nationale- en internationale belangenorganisaties ontvangt BSC actuele en relevante informatie met betrekking tot activiteiten en ontwikkelingen ter bescherming van rechten op producten.
Tevens adviseert BSC de cliënt inzake productie en logistiek, teneinde inbreuk op het intellectuele eigendom tegen te gaan.


Merkenfraude 

BSC heeft ruime ervaring en expertise opgebouwd in het opsporen en bestrijden van handel in namaakartikelen van gedeponeerde en beschermde handelsmerken.
Verscheidene gerenommeerde sport- en confectiemerken laten hun belangen door BSC behartigen. BSC beschikt over een uniek specialistennetwerk in Europa, welke onderzoeken, aangiftes en inbeslagnames realiseert.


Beslagname 

Het conservatoir bewijsbeslag is een relatief nieuw rechtsmiddel binnen het civiel recht. Dit middel kan men onder andere gebruiken bij geschillen waarin intellectuele eigendomsrecht een rol speelt. Maar ook binnen andere rechtelijke geschillen kan men dit middel aanwenden.

Indien u bij een geschil het vermoeden heeft dat het bewijs hiervoor zich bij de andere partij bevindt, kan men dit bewijs veilig laten stellen, middels een conservatoir beslag.
Naast het verrichten van het vooronderzoek kan BSC de beslagname geheel voorbereiden. BSC heeft hiervoor een samenwerkingsverband met een aantal landelijk opererende Gerechtsdeurwaarders, welke gespecialiseerd zijn in het verrichten van dergelijk conservatoir beslagen.
De BSC professionals zullen tevens bij de beslagname aanwezig zijn als onafhankelijk deskundige en de gerechtsdeurwaarders assisteren bij het veiligstellen van het bewijsmateriaal. 
 

Gerechtelijke Bewaring

Indien bij een conservatoir bewijsbeslag goederen van welke aard dan ook in beslag wordt genomen, dienen deze goederen bij een onafhankelijke instantie in gerechtelijke bewaring worden gegeven. Dit gebeurt op last van een rechterlijke uitspraak.
BSC voorziet in deze dienst, als betrouwbare gerechtelijk bewaarder.
De goederen worden door BSC bij de locatie van beslagname opgehaald om vervolgens op een vakkundige manier vervoerd en opgeslagen te worden. BSC beschikt hiervoor over een eigen (klimaat gecontroleerde en beveiligde) opslagruimte, bij het kantoor van BSC.


 BSC BV | Rouwkooplaan 5 | 2251 AP Voorschoten | tel: +31(0)71-560 16 40 | fax: +31(0)71-560 16 49 | info@bscbv.com