Observatie

In sommige gevallen kan het voor de waarheidsvinding noodzakelijk zijn om personen en/of handelingen te observeren.
BSC beschikt over professionele medewerkers die jarenlange ervaring hebben in het statisch en dynamisch observeren van personen en handelingen.
Indien noodzakelijk kunnen technische hulpmiddelen worden ingezet om een goed beeld te krijgen van deze criminele activiteiten.
BSC BV | Rouwkooplaan 5 | 2251 AP Voorschoten | tel: +31(0)71-560 16 40 | fax: +31(0)71-560 16 49 | info@bscbv.com