Pre- en inemployment Screening

Pre- employment screening is een onderzoek, waarbij informatie wordt verzameld over het arbeidsverleden van nieuw aan te nemen medewerkers en waarmee kandidaten worden gecheckt op onder andere hun integriteit en betrouwbaarheid.

In- employment screenings worden uitgevoerd bij interne functiewisselingen op strategische en gevoelige functies.
Het vooraf screenen van nieuwe medewerkers is een preventieve procedure om te voorkomen dat men medewerkers aanneemt die achteraf totaal niet passen in het functieprofiel. Het is een bekend gegeven dat ingestuurde Curriculum Vitae´s vaak onjuistheden bevatten.
In vele organisaties is tegenwoordig de pre- en inemployment screening onderdeel van het personeelsbeleid.

BSC kan beide diensten op verzoek verzorgen.


 BSC BV | Rouwkooplaan 5 | 2251 AP Voorschoten | tel: +31(0)71-560 16 40 | fax: +31(0)71-560 16 49 | info@bscbv.com