Tactisch Onderzoek

Het opzetten en bewaken van een tactisch plan is voor de verdere voortgang van het onderzoek bepalend voor de bruikbaarheid van de geconstateerde feiten.
Naar aanleiding van de informatie die u als opdrachtgever beschikbaar stelt, wordt door BSC een Plan van Aanpak opgesteld waarin het te volgen onderzoekspad gedetailleerd wordt weergegeven.
Afhankelijk van de soort fraude kan voor een bepaalde onderzoeksmethode gekozen worden, waarbij het wettelijk toelaatbare te allen tijde in het oog gehouden wordt.
Tevens worden de communicatielijnen en de wijze van rapporteren bepaald.


Vooronderzoek civiele en strafrechtelijke zaken

Ten behoeve van haar cliënten verzamelt BSC bewijslast en verschaft deze bruikbare informatie ten behoeve van civiele of strafrechtelijke zaken. Alle door BSC vervaardigde onderzoeksrapportages zijn wettelijk getoetst en kunnen zonder meer in een rechtszaak worden gebruikt. 
 

Concurrentiebeding

BSC heeft uitgebreide ervaring met de controle op het naleven van opgemaakte en getekende concurrentiebedingen.
Na bestudering van de arbeidsovereenkomst zal BSC een onderzoek instellen of gemaakte afspraken tussen werkgever en werknemer worden overtreden.
Diensten als observatie en persoonsgericht onderzoek zullen worden ingezet om onregelmatigheden m.b.t. het concurrentiebeding aan te tonen en deze te onderbouwen. 
 

Afpersen en Bedreigen

Adequaat en met name discreet optreden zijn de eerste vereisten bij afpersing en bedreiging. Er wordt door BSC professioneel en onopvallend een analyse van de aard en omvang gemaakt, waarna er een plan van aanpak wordt opgesteld.
Gezien de vertrouwelijke aard van deze dienst zullen details alleen in een persoonlijk gesprek worden besproken.

Handelsfraude en Verzekeringsfraude 

BSC heeft dankzij haar wereldwijde contacten de mogelijkheid om bij handelsfraude en/of verzekeringsfraude met behulp van onderzoeksfaciliteiten de gewenste financiële informatie bij frauduleuze transacties naar boven te brengen.
Fraude speelt zich met name af in de administratieve- en ICT sector.

 BSC BV | Rouwkooplaan 5 | 2251 AP Voorschoten | tel: +31(0)71-560 16 40 | fax: +31(0)71-560 16 49 | info@bscbv.com