Maritime Security

Het grootste deel van de handelsgoederen wordt tegenwoordig vervoerd door de scheepvaart en dit maakt haar lading een aantrekkelijk doelwit voor piraten. 
De huidige en snel toenemende dreiging van piraterij in en rond de wateren van Afrika, de Chinese Zee en die van Arabië levert een aanmerkelijk risico op voor organisaties, van reders tot aan oliemaatschappijen, die werken of de intentie hebben om in eerdergenoemde regio van plan zijn te gaan werken. Daarnaast wordt diefstal van privéjachten ook meer en meer populair.

 

Met de juiste kennis, training, planning en de van toepassing zijnde procedures en/of inzet van specialistische security teams kan dit risico worden beperkt. 

Risk- & Security management expert BSC adviseert over alle aspecten inzake maritieme veiligheid zoals; antipiraterij training, verrichten van risicoanalyses, ontwikkelen veiligheidsplan, penetratie oefeningen en biedt bescherming aan de gehele bemanning. BSC is ook gespecialiseerd in crisisinterventie, eerste hulp activiteiten en/of het terugwinnen van de activa, gestolen jachten of vrachten.


BSC geeft een speciale maritieme veiligheidsbewustzijn training en indien nodig zet BSC ervaren maritieme beveiliging teams inclusief antipiraterij specialisten in, om commerciële schepen en privéjachten inclusief hun bemanning te beschermen tijdens hun doorvaart door gevaarlijke wateren.

De maritieme beveiliging teams kunnen tijdens hun verblijf op het schip, naast hun beveiligingstaken, ook eventueel assisteren bij ondersteunende scheepstaken. Uiteraard mag dit niet ten koste gaan van hun uit te voeren beveiligingswerkzaamheden.



BSC BV | Rouwkooplaan 5 | 2251 AP Voorschoten | tel: +31(0)71-560 16 40 | fax: +31(0)71-560 16 49 | info@bscbv.com