Risk- & Security Management

Binnen een organisatie of instelling kan BSC met haar ruime ervaring het risk- & security management uitvoeren.
 
Door middel van een uitgebreide risico-inventarisatie, uitgevoerd door onze speciaal opgeleide professionals, worden eventueel aanwezige risico’s in kaart gebracht.
Naar aanleiding van de risico-analyse verzorgd BSC voor u de ontwikkeling en implementatie van diverse noodzakelijke organisatorische, bouwkundige en elektronische beveiligingsmaatregelen.
Desgewenst kunnen bovengenoemde beveiligingsmaatregelen periodiek worden geëvalueerd op werking en doeltreffendheid.

 

Crisis Management

Met de huidige crisis is voor vele organisaties niet duidelijk welke maatregelen zij moeten nemen om te voorkomen dat bedrijfsprocessen stagneren.
BSC heeft veel ervaring en kennis op het gebied van crisismanagement. BSC  stelt in samenwerking met de cliënt crisismanagement plannen op.
 
BSC traint en adviseert management en personeel om adequaat en efficiënt te reageren bij incidenten en calamiteiten zodat de bedrijfsprocessen operationeel kunnen blijven.

 

Continuity Management

BSC adviseert en ondersteunt organisaties bij het beschermen en waarborgen van de belangrijke operationele bedrijfsprocessen. BSC werkt nauw samen met haar cliënten bij het ontwikkelen, implementeren van doeltreffende procedures om zodoende een zakelijke crisis het hoofd te kunnen bieden.
 
Uiteindelijk ontvangt de cliënt van BSC een uitgebreid continuïteitsprogramma, waarmee zij in de toekomst de vastgestelde continuïteitsprocedures kan testen en onderhouden.

 BSC BV | Rouwkooplaan 5 | 2251 AP Voorschoten | tel: +31(0)71-560 16 40 | fax: +31(0)71-560 16 49 | info@bscbv.com