Anti Overvaltraining

Door de explosieve stijging van het aantal overvallen verzorgt BSC een Anti Overvaltraining voor de cliënt met als doel het tijdig herkennen en zo mogelijk voorkomen van een overval.
 
Met name het herkennen/waarnemen en beperken van een overval voorkomt in de meeste gevallen een erger conflict. Mocht een overval toch voorkomen dan leert BSC u hoe het beste te handelen tijdens en direct na de overval en hoe de nazorg moet worden verricht.
 
De volgende onderwerpen maken deel uit van de training: RAAK principe, profiel daders, preventie/aanpak, conflicthantering, handelen na overval en communicatie.

 BSC BV | Rouwkooplaan 5 | 2251 AP Voorschoten | tel: +31(0)71-560 16 40 | fax: +31(0)71-560 16 49 | info@bscbv.com