Red Teaming

Red Teaming of Penetratietest is een uitgebreide test of de genomen beveiligingsmaatregelen en procedures binnen de organisatie voldoen en worden nageleefd. In de praktijk worden verschillende situaties getest en nagebootst. Hierdoor kan een realistisch beeld van de beveiligingsgereedheid worden opgesteld en worden bekeken waar eventueel verbeteringen kunnen worden doorgevoerd.

Tevens kan het een doelstelling zijn om met deze acties de bewustwording bij uw werknemers te vergroten en te laten zien wat er fout kan gaan, wanneer de procedures niet (voldoende) worden nageleefd.
Vooraf worden met opdrachtgever duidelijk afspraken gemaakt over de doelstellingen, reikwijdte en de te gebruiken methode.